Magistrát města Teplice

Rezervační systém Magistrátu města Teplice slouží k objednání odbavení na přepážce na konkrétní den a hodinu a k přehledu o stavu odbavování klientů na přepážkách.

Rezervovat si můžete odbavení v následujících agendách odboru správních činností, umístěných v budově magistrátu na Mírovém náměstí 2970 (naproti Domu kultury):

občanské průkazy
cestovní doklady
evidence obyvatel
řidičské a profesní průkazy, karty do digitálního tachografu
evidence, dovozy, přestavby vozidel
matrika


UPOZORNĚNÍ
Na jednu rezervaci lze v jedné agendě vyřídit pouze jednu záležitost (průkaz, vozidlo) pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu.
Pokud chcete vyřídit v jedné agendě více záležitostí, je nutné si rezervovat každou samostatně.


Hromadná podání na Evidenci vozidel (autobazary, autosalony, velcí dopravci apod.) budou vyřizována pouze po předchozí telefonické dohodě.

Podání je vyřizováno ve lhůtách v souladu s § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno mimo jiné, že pokud nelze rozhodnout bezodkladně, rozhodne správní orgán do 30 dnů.

Rozsah období pro využití rezervačního systému je průběžně upravován podle aktuálních opatření.

Průměrná doba čekání u přepážek je pouze orientační.

Rezervovat si můžete termín až 2 měsíce dopředu.

ONLINE REZERVACE

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST PŘEPÁŽEK